งานแปล

 

ภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย / ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษเป็นไทย/ ภาษาไทยเป็นอังกฤษ


- เอกสารสำหรับใช้งานทางราชการ
- เอกสารส่วนตัว
- เอกสารทางธุรกิจ
- เว็บไซท์
- เอกสารสำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ


ราคาเป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว
ท่านสามารถส่งเอกสารมาทาง อีเมล์ ไปรษณีย์ หรือ แฟกซ์ เพื่อสอบถามราคา และระยะเวลาในการแปล

 

 

หนังสือเรียน

Konversation für Thailand-Reisende
อ่านต่อ >>

Thailändisch Grundkurs
อ่านต่อ >>

Das thailändische Schriftsystem
อ่านต่อ >>

©2017 Jarinna Komsthöft. All Rights Reserved